กรมการแพทย์และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10 ชี้กระแสกัญชาคนสนใจ พร้อมแบ่ง 3 กลุ่มได้ประโยชน์ (มีคลิป)

                วันนี้ (24 เม.ย.62) ที่โรงแรมกรนด์พาลาซโซ พัทยา จ.ชลบุรี กรมการแพทย์และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10 โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 โดยมีลูกข่ายที่เกี่ยวข้องด้านโรคมะเร็งเข้าร่วมกว่า 300 คน

             นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยว่าเป็นสาเหตุของการตายอันดับ 1 ของคนไทย นับตั้งแต่ปี 2542 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งชาย-หญิง เฉลี่ย 140,000 คนต่อปี โรคมะเร็งในผู้ชายที่พบเป็นอันดับ 1 และ 2 คือ มะเร็งปอด และมะเร็งตับ ส่วนผู้หญิงที่พบเป็นอันดับ 1 และ 2 เป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

                 ในส่วนของสถานการณ์โรคมะเร็งในภาคตะวันออกนั้น สถิติปีที่แล้วมีผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ 10,000 คน เสียชีวิตประมาณ 1,000 คน ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกำลังพยายามทำตามทิศทางเดียวกับสาธารณสุขและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาให้มากที่สุด


สำหรับในส่วนของเรื่องกัญชารักษามะเร็งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจอยู่นั้น ทางกรมการแพทย์ได้ให้คำจัดการความไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่มีประโยชน์แน่ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้เคมีบำบัดแล้วเกิดอาการข้างเคียง กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มคนป่วยโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการทดลองผ่านหลอดทดลองแล้วพบว่าสารในกัญชาสามารถฆ่าเชื้อโรคนั้นๆ ได้ แต่ยังไม่ทดลองในมนุษย์

Advertisement