นายอำเภอบางละมุงและชาวตำบลตะเคียนเตี้ยร่วมอวยพรแสดงความยินดีกับครูอ๋อยคนดีศรีเมืองชล

              เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 เมษายน 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ร่วมอวยพร พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสุภาพร ประกอบธรรม (ครูอ๋อย) ที่ได้รับโล่รางวัลคนดีศรีเมืองชล สาขาพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่จังหวัดชลบุรี
โดยงานจัดลี้ยงร่วมแสดงความยินดีคนดีศรีเมืองชลจัดขึ้นที่ร้านคาร์แคร์ของ สท.เอก ต.ตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 2 จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นายมิตรชัย ประกอบธรรม รองนายก ทต.ตะเคียนเตี้ย นายจรัญ ประกอบธรรม ประธานสภา ทต.ตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วยข้าราชการ ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครอบครัวประกอบธรรม ร่วมอวยพรแสดงความยินดีกับคนดีศรีเมืองชล

              สำหรับรางวัลคนดีศรีเมืองชล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 อำเภอบางละมุง ได้ผ่านการคัดเลือก 2 คน คือ

            1. นางวันดี ประกอบธรรม สาขาผู้ให้บริการสังคม ซึ่งนางวันดี ประกอบธรรม ยังเป็นประธานศูนย์วัฒนธรรมการเรียนรู้บ้านร้อยเสาของตำบลตะคียนเตี้ยอีกด้วย
2. นางสุภาพร ประกอบธรรม สาขาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งนางสุภาพร ประกอบธรรม ปัจุบันยังดำรงตำแหน่งดังนี้
1. ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางละมุง
2. คณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนประจำสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บางละมุง
4. รองประธานชมรมท่องเที่ยวต.ตะเคียนเตี้ย
5. รองประธานสภาวัฒนธรรม ต.ตะเคียนเตี้ย
6. กรรมการสถานศึกษา รร.บ้านตะเคียนเตี้ย
7. ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจฐานรากตำบลตะเคียนเตี้ย