ชาวบ้านตำบลหนองปลาไหลทั้ง 9 หมู่บ้านร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย กับกิจกรรมงานก่อพระเจดีย์ทราย พบแต่ละหมู่บ้านต่างนำชาวบ้านที่มีฝีมือ ร่วมก่อพระเจดีย์ทรายกันอย่างสวยงาม

              ( 17 เมษายน 2562 ) วันนี้ ที่วัดหนองเกตุใหญ่ ชาวบ้านตำบลหนองปลาไหล ทั้ง 9 หมู่บ้าน ต่างขนอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ ดอกไม้ประดับ พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางวัดหนองเกตุใหญ่ได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้พบว่าแต่ละปีได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งสมาชิกในชุมชน ที่มีฝีไม้ลายมือดีด้านการก่อพระเจดีย์ทราย เข้าร่วมในการประกวด

            ในประเทศไทยนั้น ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีที่มาแต่โบราณ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทราย และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ ซึ่งนอกจากประเพณีเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีต ให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริง เป็นการสังสรรค์ สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย

               แต่เดิมนั้นการก่อเจดีย์ทราย จะนิยมทำกันในโอกาสสำคัญทางศาสนาต่างๆ แต่ต่อมาก็ได้ปรับเปลี่ยน โดยปัจจุบันจะมีการก่อเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ ที่หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ และวันแห่งการทำบุญมหากุศล โดยจะทำการก่อเจดีย์ทรายพร้อมกับการทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ในวันสงกรานต์ ซึ่งจะมีการขนทรายเข้ามาในวัด แต่เดิมนั้นเพื่อจุดประสงค์อื่น แต่ปัจจุบันนั้นเพื่อเป็นการใช้ก่อเจดีย์ทราย โดยพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดมาทำบุญ สรงน้ำพระ และมีการเล่นสาดน้ำ ตลอดจนการก่อเจดีย์ทรายประดับด้วยธงกระดาษหลากสีสันต่างๆ กันไป โดยจะมีการอธิษฐานเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการก่อเจดีย์ทรายดังที่กล่าวไปแล้วในพุทธตำนาน ซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายในวันนี้พบว่าคึกคัก สนุกสนานเป็นอย่างมาก

Advertisement