หมู่บ้านช้างพัทยา จัดพิธีไหว้ศาลปะกำ ประจำปี 2562 ในวันมหาสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล (มีคลิป)

                ( 15 เม.ย.62 ) ที่หมู่บ้านช้างพัทยา นายไพรัตน์ ไชยะคำ ผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลปะกำประจำปี 2562 โดยนายไพรัตน์ ไชยะคำ เปิดเผยว่า พิธีไหว้ศาลปะกำของหมู่บ้านช้างพัทยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามขนมธรรมเนียมประเพณีของคนเลี้ยงช้าง รวมไปถึงพิธีเซ่นสรวงเชือกปะกำ เป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษที่เคยเป็น ครูบา หมอช้างฯ ให้มาสิงสถิตอยู่ในเชือกปะกำเส้นนี้ ซึ่งเชือกปะกำ เป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นอุปกรณ์มงคลชั้นสูงที่ใช้ในการคล้องช้างป่า จึงต้องมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่ศาลปะกำ

            นอกจากนี้ยังมีพิธีเซ่นศาลปะกำ ซึ่งศาลปะกำนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆ บ้านหลังเล็กๆ เป็นที่เก็บเชือกปะกำ ส่วนใหญ่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทั้งนี้พิธีเซ่นศาลปะกำจะกระทำกันทุกปี เนื่องจากว่ามีเหตุต้องเคลื่อนย้ายเชือกปะกำ เช่น การแสดง การคล้องช้างประจำปี ต้องใช้เชือกปะกำ ประกอบการคล้องช้างแสดง จึงต้องทำพิธีกรรมก่อน ศาลปะกำ เป็นที่เก็บรักษาเชือกปะกำ จึงเป็นจารีตประเพณีของช้างที่ต้องเคร่งครัดต่อศาล-เชือกปะกำ เรียกว่า ศาลปะกำประจำตระกูล


ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ได้จัดให้มีการคล้องช้างบวงสรวงศาลปะกำ รวมถึงพิธีการทางสงฆ์ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดเขาเสาธงทอง จำนวน 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานหมู่บ้านช้างพัทยา