ปราสาทสัจธรรม ร่วมกับเมืองพัทยาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ แห่รอบเมืองพัทยา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันสงกรานต์ 2562

              เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 13 เม.ย.62 ที่ปราสาทสัจธรรม ต.นาเหลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายพิจารณ์ พร้อมด้วยนางวรากร วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารปราสาทสัจธรรมพัทยา เป็นประธานเปิดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ รอบเมืองพัทยา โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม

              สำหรับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ รอบเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้มีโอกาสร่วมพิธี และสรงน้ำพระบรมสารี ริกธาตุในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับรู้ถึงประเพณีประจำปีของชาวพัทยา รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ในช่วงเทศการวันสงกรานต์

โดยขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ ต่างประดับตกแต่งด้วยบุปผชาติอันสวยงามสมพระเกียรติ ซึ่งอัญเชิญรอบเมืองพัทยา เริ่มต้นขบวนจากปราสาทสัจธรรม ไปที่วัดช่องลม จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังตลาดน้ำ 4 ภาค และเดินทางเข้าสู่บริเวณหน้าวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และสิ้นสุด ที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา ซึ่งจะมีการหยุดให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะ และสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ยังมี กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้เกิดความสุขกาย อิ่มเอมใจ ณ จุดต่างๆ ที่ขบวนอัญเชิญเสด็จไปถึง

Advertisement