เจ้าท่าพัทยา บรูณาการร่วมทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกำกับควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

              (11 เม.ย.62) ที่ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำร่วม เทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 11-17 เมษายน 2562 พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตัวแทนกองบังคับการตำรวจน้ำ ตัวเทนมูลนิธิสว่างบริบูณ์เมืองพัทยา เครือข่ายอาสาวารี เจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ร่วมเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง

             นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและกระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน เพื่อกับควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวกปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำ อีกทั้งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในเรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ เรือ และท่าเทียบเรือ สถานีขนส่งทางน้ำในพื้นที่ รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำให้เกิดความสะดวกปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในการสัญจรทางน้ำให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ประกอบด้วย ตำรวจน้ำ ฝ่ายกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่ง เมืองพัทยา หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ และเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20


ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีที่ผ่านมาไม่พบสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียต่อชีวิตในการสัญจรทางน้ำแต่อย่างใด ทั้งนี้ประชาชนที่พบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา โทร. 038-411-441

Advertisement