สวนนงนุชอัญเชิญหลวงพ่อสมหวัง หลวงพ่อเจริญ และหลวงพ่อสำเร็จ ประดิษฐานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวกราบไหว้ขอพร

                เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 ที่บริเวณศาลาศรีเมือง ข้างสวนฝรั่งเศส สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป 3 องค์ ประกอบด้วย หลวงพ่อสมหวัง หลวงพ่อเจริญ และหลวงพ่อสำเร็จ ประดิษฐานบนศาลาศรีเมือง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพระครูปลัดสมนึก สุธัมมะถิระสัทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

               นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สำหรับการนำพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ประกอบด้วย หลวงพ่อสมหวัง หลวงพ่อเจริญ และหลวงพ่อสำเร็จ มาประดิษฐาน ณ ศาลาศรีเมือง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะบูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนที่เข้ามากราบไหว้ รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ของคณะผู้บริหาร พนักงานสวนนงนุช และนักท่องเที่ยว ให้มีความรัก ความสามัคคี

            สำหรับพระพทธรูปทั้ง 3 องค์ ประกอบด้วย หลวงพ่อสมหวัง เป็นพระพุทธรูปประติมากรรม เชียงแสน มีพุทธลักษณะที่สำคัญ พระรัศมีเป็นแบบดอกบัวหรือลูกแก้ว ขมวดพระเกศทำเป็นก้นหอยใหญ่ พระพักตร์กลม อมยิ้ม พระหนุ (คาง) เป็นปม พระอุระนูน ชายสังฆาฎิเหนือพระอังสาซ้าย พระกรทั้งสองข้างแสดงปางสมาธิ มีขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว ส่วนหลวงพ่อเจริญ เป็นพระพุทธรูปประติมากรรมอู่ทอง มีพุทธลักษณะที่สำคัญ ขมวดพระเกศาเล็ก มีไรพระศก พระรัศมีเป็นเปลวเพลิงสูง พระพักตร์รูปไข่ ชายสังฆาฎิเป็นแผ่นใหญ่ ตัดเฉียง พระกรทั้งสองข้างแสดงปางมารวิชัย และหลวงพ่อสำเร็จ เป็นพระพุทธรูป ประติมากรรมสุโขทัย มีลักษณะที่สำคัญ คือพระเกศทำเป็นอย่างเปลวเพลิง พระศก ขมวดเป็นก้นหอยเล็ก พระพักตร์เป็นหน้ารูปไข่ พระเนตรหลุบต่ำ ทำให้ได้รับความรู้สึกจากพระพักตร์อันเต็มไปด้วยพระเมตตา พระกรทั้งสองข้างแสดงปางมารวิชัย

Advertisement