สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และหน่วยงานด้านวัฒนธรรม จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

               เมื่อวันที่ 31 มี.ค.62 นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก” ณ บริเวณลานกิจกรรมถนนเลียบชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

             สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเมืองพัทยา กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อีกทั้งในปี 2562 กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน และเฉลิมฉลองในโอกาสที่นาฏกรรมโขนไทย ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ดังนั้นจึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก และกำหนดจัดกิจกรรมวัฒนธรรม 5 ภาค ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมแสดง​กิจกรรม​วิถี​วัฒนธรรม​ไทย​จำนวนมาก​ รวมทั้งการแสดงโขนไทย นาฏศิลป์ไทย 5 ภาค การเดินแบบผ้าไทยอันวิจิตรงดงามจากนางแบบกิตติมศักดิ์ การแสดงพื้นบ้าน อีกทั้งมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโขนไทย และกิจกรรมสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าผ้าไทยอีกมากมาย โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 2 เมษายนนี้ ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง

 

Advertisement