กองทัพภาคที่ 4 ร่วมสวนนงนุชพัทยา จัดสวนพฤกษาเสริมสง่าศาสนสถาน วัดเมืองยะลา

              เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา นำอุปกรณ์เครื่องจักรและพนักงานกว่า 100 ชีวิต เนรมิตรปรับภูมิทัศน์ จัดสวนพฤกษาสร้างความร่มรื่นสวยงาม อาณาบริเวณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

             ในการนี้ นายกัมพล ตันสัจจา และพระสิริปัญญาคุณ ร่วมกันปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 ต้น ที่แตกหน่อมาจากต้นใหญ่ในพุทธคยา จากประเทศอินเดีย ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ถือว่าเป็นต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ ให้เคียงคู่ศาสนสถาน ตัวแทนพุทธศาสนา


นายกัมพล ฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณ แม่ทัพภาคที่ 4 ที่เปิดโอกาสให้สวนนงนุชพัทยา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เราได้จัดสวนพฤกษาด้วยการนำพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ 17 ชนิด รวม 1,000 ต้น ที่สำคัญคือ ต้นตะโกช่อ ต้นชะแมบทอง ที่เป็นพันธุ์ไม้เดียวกันกับ ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 นอกจากนี้ ได้นำต้นอินทผาลัม ต้นยะวา มาผสมผสานให้ศาสนสถานเกิดความสง่างาม และอาณาบริเวณโดยรอบเกิดความร่มรื่นสวยงามตลอดจนเพื่อให้ศาสนสถานแห่งนี้เป็นที่สืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวใต้สืบไป

             พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา ได้กล่าวขอบคุณ แม่ทัพภาคที่ 4 และสวนนงนุช เข้ามาปรับภูมิทัศน์ อาณาบริเวณวัด ที่ใช้เวลาเพียง 1 วัน ก็สามารถเนรมิตรสวนพฤกษาให้วัดเกิดความสวยงาม เป็นที่น่าเลื่อมใส โดยคณะสงฆ์ และชาวจังหวัดยะลา ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการมาจัดสวนในครั้งนี้