ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนรักษาความสงบในทะเลภาคตะวันออก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

                เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 มี.ค.62 ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก ปพณ หาญไพบูลย์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือปฏิบัติราชการในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 (มชด./1) ณ บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประกอบด้วย เรือหลวงสัตหีบ เรือตรวจการณ์ 99 ( ต.99) เรือตรวจการณ์ 266 (ต.266) และเรือตรวจการณ์ 270 (ต. 270) พร้อมให้โอวาทและมอบกระเช้าของขวัญ เพื่อให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการเดินทางไปปฏิบัติราชการชายแดนในครั้งนี้

          นาวาเอก ปพณ หาญไพบูลย์ ได้กล่าวว่า การส่งหมู่เรือเข้าปฏิบัติราชการ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการปฏิบัติการทางเรือบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฏหมายต่างๆ ในทะเล และจากสภาวะการณ์ยามสงบเช่นปัจจุบัน หน้าที่สำคัญที่กำลังพลทุกนายจะต้องดำเนินการคือ การทำให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับมวลชนในทะเล และการดำเนินการด้านปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ความเชื่อถือ โดยต้องมีความซื่อสัตย์และความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จึงจะเป็นที่กล่าวขวัญและยอมรับในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติอยู่เสมอ ทั้งยังรักษามวลชนในการเป็นหูเป็นตาในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปอีกด้วย พร้อมกล่าวเน้นย้ำกำลังพล ด้วยความห่วงใยว่า “ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ตั้งตนอยู่บนความประมาท พร้อมนำความรู้ความสามารถที่มีสร้างความชำนาญต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน กองทัพเรือ และประเทศชาติ ดั่งคำกล่าวที่ว่า “กองทัพเรือเป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบไว้

Advertisement