สวนนงนุช พัทยา ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ CP ALL เตรียมส่งขบวนรถบุปผชาติร่วมงาน BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (มีคลิป)

             วันนี้ (28 มี.ค.62) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วยนายจตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายสิทธิพร อิทธิวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ภาคตะวันออก ธนาคารกรุงไทย และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแถลงข่าว Bloemencorso Bollenstreek 2019 ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง

              นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สำหรับการส่งขบวนรถบุปผชาติตัวแทนประเทศไทยในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 3 ที่สวนนงนุช พัทยา เข้าร่วมงานขบวนพาเหรดดอกไม้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2562 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายใต้คอนเซป Thailand In The Movement ซึ่งสื่อความหมายถึงการพัฒนาของประเทศไทยบนรากฐานของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยในขบวนพาเหรดดอกไม้ ประกอบด้วยนกยูง ธงชาติไทย วัดอรุณ พญานาค ยักษ์ รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางภูมิปัญญาของคนไทย ในบรรยากาศการแสดงออกถึงความสุขสนุกสนาน รักและสามัคคี เพื่อนำประเทศไทยพัฒนาก้าวไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในทุกด้าน เช่น นกยูง สัญลักษณ์ของศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักสามัคคี ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธงชาติไทย สัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคนไทย วัดอรุณ สัญลักษณ์ของศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ พญานาค สัญลักษณ์ของการสืบต่อศาสนา คุณงามความดี และ ยักษ์ สัญลักษณ์ของการปกปักษ์คุ้มครองป้องกันภัยอันตราย เป็นต้น

              นายกัมพล กล่าวต่ออีกว่า การเข้าร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มชาวยุโรปได้รับรู้ถึงศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศาสนา และเอกลักษณ์ของไทย เพื่อทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นที่รับรู้ของคนทั่วโลก นั่นหมายถึงเม็ดเงินในด้านของการท่องเที่ยวจะสะพัดเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจุดเด่นของงานในปีนี้จะมีขบวนพาเหรดมีรถร่วมขบวนจำนวน 50 คัน ที่ถูกตกแต่งไปด้วยดอกทิวลิปและดอกไม้สดหลากหลายพันธุ์ ขบวนรถจะเคลื่อนผ่านทั้งหมด 8 เมือง โดยเริ่มเคลื่อนตัวจากเมืองวู๊ดวิค ไปจบที่เมืองฮาเร็ม ระยะทาง 40 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 น. จนถึง 21.30 น. ซึ่งในระหว่างทางที่ขบวนรถเคลื่อนผ่านคาดจะมีผู้เข้าร่วมชมความสวย งามของขบวนรถหลายแสนคน