บรรยากาศการรับหีบและอุปกรณ์เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งเขต 7 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมรับมือการเลือกตั้งจริงในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้! (มีคลิป)

               เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่โดมด้านหลังเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเขต7 อ.บางละมุง เข้ามารับหีบบัตรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยมี พันจ่าเอกสมชัย ศิริสมบัติ ผอ.กต.เขต 7 นายพรชัย บุญเลิศธนโชค ประธาน กกต.เขต 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงรายละเอียดและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รับหีบบัตรและอุปรณ์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งเข้ารับอุปกรณ์กันอย่างพร้อมเพรียง

โดยการรับหีบบัตรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ในช่วงเช้าจะเป็นหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเมืองพัทยา และ ต.ห้วยใหญ่ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นเขต ต.หนองปรือ ต.โป่ง ต.เขาไม้แก้ว ซึ่งเขต7 จะมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 5 เขตด้วยกัน โดยหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยที่มารับอุปกรณ์ไปจะต้องนำไปอุปกรณ์ทั้งหมดที่รับไป จัดเตรียมความพร้อมในแต่ละหน่วย ส่วนบัตรเลือกตั้งทางประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยจะต้องนำไปดูแลไว้ในที่ที่อย่างปลอดภัย

                ส่วนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 ของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์