โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับบริจาคโลหิตในโครงการ “พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้” ปีที่ 11

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับบริจาคโลหิตในโครงการ “พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้” ปีที่ 11 พร้อมเปิดจำหน่ายกระเป๋า เพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
(22 มีนาคม 2562 ) วันนี้ ที่อาคาร E โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ประชาชน รวมถึงพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพัทยาจำนวนมาก ต่างเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้” ปีที่ 11 ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การบริจาคโลหิตนั้นครบรอบ 3 เดือน หากไม่เจ็บป่วยก็สามารถที่จะบริจาคได้ทันทีโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ส่งโลหิตเข้าสู่ธนาคารเลือดเป็นจำนวนมาก และนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุได้เป็นจำนวนมากในหลายๆ ปีที่ผ่านมา และจะเดินหน้าดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดหาโลหิตให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

              สำหรับในวันนี้มีผู้ที่เข้ารับบริจาคโลหิตกว่า 100 คน นอกจากนี้ในวันนี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ยังได้นำกระเป๋ามาจำหน่าย เพื่อหารายได้ไปสมทบทุนในการจัดสร้างอาคารผู้ป่วย 26 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อีกด้วย โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีผู้ที่สนใจเลือกซื้อกระเป๋า พร้อมทั้งร่วมทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง

Advertisement