ผอ.เขต 7 เผยความพร้อมในการเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้ มีแล้วกว่า 90% ยอดผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 142,190 คน เหลือเพียงตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งเท่านั้น คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

             ( 21 มีนาคม 2562 ) พ.จ.อ.สมชัย ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง เขต 7 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งจริงพร้อมกันทั่วประเทศ โดยหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ก็ทำให้มีการนำปัญหาที่เกิดขึ้น มาแก้ไขและเตรียมรับมือในวันเลือกตั้งจริง

                สำหรับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมขณะนี้พบว่ามีความพร้อมกว่า 90% โดยได้มีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไปแล้วครบทุกพื้นที่ โดยพบว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมอำนวยความสะดวกในวันเลือกตั้งอย่างเต็มความสามารถ และที่ผ่านมากรรมการบางท่านก็เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา ก็เลยทำให้ไม่เป็นห่วงในการปฏิบัติหน้าที่มากนัก ซึ่งในส่วนของการทำงานก็พบว่ากรรมการหลายคนมีความพร้อมในทุกด้าน

             ทั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ในพื้นที่เขต 7 พบว่ามีผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 142,190 คน มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 137 หน่วย ซึ่งตอนนี้พบว่าคณะกรรมการทุกหน่วยก็มีความพร้อม จะเหลือก็เพียงแต่การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งทั้ง 137 หน่วย โดยทาง กกต.และ ผอ.หน่วย จะลงพื้นที่ทำการสำรวจสถานที่เลือกตั้งในวันที่ 21-22 มีนาคมนี้ ภาพรวมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนในวันเลือกตั้งจริงก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล เพราะส่วนใหญ่แล้วหน่วยเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งก็จะใช้พื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างใด 


ส่วนในเรื่องของการนับคะแนน พบว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องทำการนับคะแนนที่หน่วยให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะนำไปรวมกันที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งที่บริเวณโดมสวนสุขภาพจะเป็นสถานที่รับ – ส่งหีบบัตรและนับคะแนนรวม โดยคาดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร