เยาวชนเมืองพัทยา กว่า 400 คน เข้าร่วมอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 เพื่อใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด

                (20 มี.ค.62) ที่ ศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ผู้ฝึกสอน และเยาวชนทั้ง 486 คน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

             สำหรับการจัดฝึกอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของเมืองพัทยา ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และประชาชนชาวเมืองพัทยา โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมด้านกีฬาและดนตรี ประกอบด้วย ฟุตบอล จัดอบรมที่โรงเรียนเมืองพัทยา 9 และศูนย์เยาวชน, ฟุตซอล จัดอบรมที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 และโรงเรียนเมืองพัทยา 7, วอลเลย์บอล จัดอบรมที่ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา, ว่ายน้ำ จัดอบรมที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และคีย์บอร์ดและอูคูเลเล่ จัดอบรมที่ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 486 คน

Advertisement