เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต นอกเขต เขต 7 พบผู้ใช้สิทธิ์ เกิน 80% ด้าน ผอ.กกต. เขต 7 ชี้การเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               ( 18 มี.ค. 62) พ.จ.อ.สมชัย ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ เขตเลือกตั้งที่ 7 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงบรรยากาศในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ในพื้นที่เขตเลือกตั้งล่วงหน้าที่ 7 พบว่ามีผู้ขอให้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจำนวน 10,589 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จริง 8,514 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 % ส่วนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต พบว่ามีผู้มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จำนวน 51 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 จากการเลือกตั้งครั้งนี้พบว่ามีผู้ออกมาใช่สิทธิ์ตามที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ต้องการออกมาใช้สิทธ์ในการเลือกตั้งอยู่แล้ว โดยมีบางคนอาจติดภารกิจที่ไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ซึ่งตรงนี้ผู้ที่พลาดโอกาสในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สามารถแจ้งปัญหา หรือสาเหตุของการไม่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ต่อเจ้าพนักงาน ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 7 วัน หรือหลังวันที่ 17 มีนาคม 7 วัน ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์ทางการเมืองในด้านต่างๆ


โดยภาพรวมในการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต และนอกเขตที่ผ่านมาในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 7 ที่ใช้พื้นที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหาราช ก็พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการกระทำความผิดที่ผิดต่อข้อกฎหมายต่างๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป เรื่องของเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เป็น 7-8 คนต่อหน่วย เพื่อให้เพียงพอต่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหา ส่วนในการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ ด้านเขต 7 ได้เพิ่มคณะกรรมการชุดพิเศษเพิ่มขึ้นอีก หน่วยละ 2-3 คน จึงทำให้การเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่ผ่านมาไม่ได้รับการ้องเรียน หรือเสียงบ่นจากผู้มาใช้สิทธ์เลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่งพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีผู้ใช้สิทธิ์ตกค้างที่หน่วยเลือกตั้งแต่อย่างใด

Advertisement