คณะทำงาน Banglamung Charity Run 2019 หารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม 31 มีนาคม หลังพบนักวิ่งน่องเหล็กแห่สมัคร กว่า 2,500 คนแล้ว พร้อมนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนติดเตียงในอำเภอบางละมุง

              (19 มีนาคม 2562) วันนี้ ที่ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม Banglamung Charity Run 2019 ที่ทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยชมรม อสม.อำเภอบางละมุง จัดขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เพื่อไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนติดเตียง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่รักษาอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง
นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ โดยการวิ่ง – เดิน เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง เช่น อ่างเก็บชำชากนอก เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

..                 สำหรับเส้นทางการวิ่งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นระยะทาง 21 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.45 น. , รุ่น 10 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. และ 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.15 น. โดยทุกรุ่นปล่อยตัวพร้อมกันที่สนามกีฬาในร่มซอยชัยพฤกษ์ 2 และเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาในร่ม ซอยชัยพฤกษ์ 2 และเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้กันขึ้น โดยพบว่าขณะนี้มีนั่งวิ่งน่องเหล็ก สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วกว่า 2,500 คน ซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว