แอ็บโซลูทเฮลท์ พัทยา เปิดศูนย์กายคตา รักษาโรคปวดโดยไม่ผ่าตัดพบกับทางเลือกที่ปลอดภัยด้วยเวชศาสตร์การฟื้นฟูพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการระดับมืออาชีพ

              ( 18 มีนาคม 2562 ) ที่โรมแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา ได้มีพิธีเปิดศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลท์ ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพที่ให้ความสำคัญใน 4 กลยุทย์หลักไปพร้อมๆ กันคือ การรักษา การฟื้นฟู การป้องกันการเจ็บป่วยไม่ให้เกิดซ้ำและการทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข โดยใช้วิธีในการรักษาแบบก้าวหน้า คือ ต้องรู้เท่าทันการเกิดโรค ตรวจหาโรคให้เจออย่างรวดเร็ว ทันการรักษาแล้วป้องกันไม่ให้เกิดโรค

              จากเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง ท่านนายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้แนวทางการรักษาโรคแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการแพทย์แบบก้าวหน้า ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาโรครักษาอาการเจ็บป่วยจากมุมมองการรักษาโรคแบบรอบด้าน ในปีนี้จึงได้เปิดศูนย์กายคตาขึ้น จํานวน 8 สาขา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสาขาพัทยา ถนนพัทยาเหนือ ด้วยการใช้หลักการเวชศาสตร์การฟื้นฟูรักษาโรคปวดโดยไม่ผ่าตัด รักษาอาการปวดเรื้อรัง ปวดเฉียบพลันปวดหลัง ปวดเข่าอาการชาจากระบบประสาท ข้อเข่าเสื่อมเส้นเอ็นอักเสบ รวมถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอัมพฤกษ์ ออฟฟิศซินโดรม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การเล่นกอล์ฟ ฯลฯ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย การใช้คลื่นพลังงานบำบัดร่วมกับการใช้สารสกัดจากธรรมชาติฉีดรักษาอาการปวด และการฟื้นฟูที่ระดับเซลล์ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ผสมผสาน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่อยากผ่าตัด ให้บริการด้วยคณะแพทย์และนักกายภาพบำบัดระดับมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยตรง ภายในงานมีการเสวนาโดยนายแพทย์ ชนินทร์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์บูรณาการ และเวชศาสตร์ชะลอ นอกนี้มีการเสวนาหัวข้อต่างๆ เช่น พลังงานบำบัด รักษาอาการปวด ดุลยภาพบำบัด กำจัดปัญหาเรื่องข้อ เป็นต้น

Advertisement