มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมกับเมืองพัทยา และกลุ่มชาวไอริชในพัทยา จัดงานขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค ประจำปี 2562 “St.Patrick’s Day Parade 2019” (มีคลิป)

             เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 17 มี.ค.62 ที่บริเวณลานจอดรถอัลคาร์ซ่า พัทยา ได้มีพิธีเปิดงานขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค ประจำปี 2562 “St.Patrick’s Day Parade 2019” โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้มีบาทหลวง สุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์​ H.E.Tony Cotter เอกอัครราชทูตไอซ์แลนด์ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเปิดขบวนพาเหรดฯ อย่างคับคั่ง

                สำหรับกิจกรรม “St. Patrick’s Day” เป็นเทศกาลงานเฉลิมฉลองของชาวไอริช ซึ่งจะฉลองกันในวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นเทศกาลแห่งการระลึกถึงเซนต์แพทริค นักบุญคนสำคัญแห่งไอร์แลนด์ นามว่า “St.Patrick” เกิดในปี ค.ศ.385 และตายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ.461 ดังนั้น ชาวไอริชจึงถือเอาวันนี้มาจัดเทศกาลเฉลิมฉลองเป็น St.Patrick’s Day เพื่อแสดงความระลึกนักบุญแพทริค ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยา ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 โดยความเป็นร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมกับกลุ่มชาวไอริชในพัทยา พร้อมทั้งห้างร้านต่างๆ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาในด้านความพร้อมของการเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมในทุกรูปแบบอีกด้วย

            โดยมีการเดินขบวนพาเหรดตั้งแต่บริเวณลานจอดรถของโรงละครอัลคาซ่าร์ พัทยา ถนนพัทยาสาย 2 และเคลื่อนขบวนไปตามถนนเลียบชายหาด และไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โดยผู้ที่ร่วมขบวนต่างแต่งกายและตกแต่งรถร่วมขบวนด้วยสีเขียว ส้ม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงนักบุญ St.Patrick พร้อมความบันเทิงจากการแสดงต่างๆ และวงโยธวาทิตจากโรงเรียนในเมืองพัทยา ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจร่วมชมขบวนพาเหรดฯ กันอย่างคึกคัก

Advertisement