ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขต 7 ประชุมนัดสุดท้ายคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนรับมือเลือกตั้งใหญ่ 24 มีนาคมนี้ คาดไม่มีปัญหา หลังซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

             ( 18 มี.ค. 62) วันนี้ ที่ห้องประชุมทัพพระยา พ.จ.อ.สมชัย ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เขต 7 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหลาวงหน้า เขต 7 ในพื้นที่ เมืองพัทยา ซึ่งพบว่ามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 137 หน่วย แยกออกเป็น พัทยา ตำบลหนองปรือ 44 หน่วย, ตำบลหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ 51 หน่วย, เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 26 หน่วย, ตำบลโป่ง 10 หน่วย และตำบลเขาไม้แก้ว 6 หน่วย โดยในวันนี้เป็นการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีทั้งหมด 44 หน่วย

               พ.จ.อ. สมชัย ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางหน่วยเลือกตั้งที่ 7 ได้มีความพร้อมในการรับมือกับการเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้ ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็ถือว่าเป็นกลไลสำคัญในการที่จะทำให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเป็นทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และถูกต้อง เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วย

Advertisement