บรรยากาศปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งกลาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                 (17 มี.ค.62) บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดชลบุรี ที่หน่วยเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง อำเภอบางละมุง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดชลบุรี บริเวณพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 และโรงเรียนบางละมุง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีได้ใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งนอกเขต จำนวน 60 หน่วย และในเขตเลือกตั้ง จำนวน 2 หน่วย รวมจำนวน 62 หน่วย โดยหน่วยเลือกตั้งหน่วยนี้ถือเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีประชาชนมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ จำนวน 52,126 คน


โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันจนถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้ง มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างต่อเนื่องทั้งวันท่ามกลางบรรยากาศโดยทั่วไปที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหลังหมดเวลาการเปิดให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกเขต ที่เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.บางละมุงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำตรวจนับบัตรเลือกตั้งพร้อมนำบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ศาลาประชาคม อ.บางละมุง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยตามขั้นตอนการนำส่ง โดยมีทางด้านนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง คอยดูแลสังเกตุการณ์ในการตรวจรับบัตรเลือกตั้ง ซึ่งทุกขั้นตอนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทยอยนำส่งบัตรเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 17.45 น.

            สำหรับบัตรเลือกตั้งที่มีผู้มาลงคะแนนในวันนี้ หลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ร่วมเป็นกรรมการปิดหีบกับเจ้าหน้าที่ กกต.ก่อนส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ เพื่อทำการคัดแยกไปตามรายจังหวัด เพื่อนับรวมกับการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.นี้

Advertisement