สภ.เมืองพัทยา เตือนแจก-ขายสุราวันเลือกตั้งผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจับและปรับ

                พ.ต.ท.กรณ์ สมคะเณย์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามฯ ปฏิบัติราชการแทน ผู้กำกับการณ์สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษำรเป้นการทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) นั้น

            สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการและร้านค้าที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่ง ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราในวันออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า คือตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2562 ถึง เวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2562 และในวันเลือกตั้งทั่วไป ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2562 ถึง เวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2562 หากมีผู้ฝ่าฝืน กระทำการขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในวันและเวลาดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement