ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขต 7 ประชุมนัดสุดท้ายคณะกรรมการการเลือกตั้งล่วงหน้า ก่อนรับมือเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคมนี้ คาดไม่มีปัญหา หลังซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

             ( 14 มี.ค. 62) ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมองหนองปรือ พ.จ.อ.สมชัย ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เขต 7 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหลาวงหน้า เขต7 ทั้งในส่วนของผู้ช่วยเหลือคณะจัดการการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต, คณะทำงานจ่ายหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ หน่วยเลือกตั้งนอกเขต, คณะจัดการระบายจราจร, คณะทำงานจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

               พ.จ.อ. สมชัย ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางหน่วยเลือกตั้งที่ 7 ได้มีความพร้อมในการรับมือกับการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการที่จะทำให้การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และถูกต้อง เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วย

Advertisement