อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร เขต 7 เบอร์ 8 พรรคประชาธิปัตย์ “จักกฤช ไกรมาตย์”

อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร เขต 7 เบอร์ 8 พรรคประชาธิปัตย์ “จักกฤช ไกรมาตย์” หาเสียงช่วงก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมชูประเด็น “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ ชุมชนต้องติดดาว เท้าต้องติดดิน”

                   ( 12 มีนาคม 22562 ) ที่เรือนไทย เทศบาลเมืองหนองปรือ นายเชาวนนท์ อินทรโกมารสูท อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่บริเวณศาลาเรือนไทยเทศบาลเมืองหนองปรือ หลังจากที่พบว่ามีการประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ และทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม จึงได้ลงพื้นที่ในการขอคะแนนเสียงจากผู้สูงอายุ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขต 7 มีนายจักกฤช ไกรมาตย์ ผู้สมัครเบอร์ 8 ของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 7 เบอร์ 8 โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่าได้รับการต้อนรับจากเหล่าบรรดาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือที่ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการประจำเดือนกันอยู่เป็นอย่างดี

              โดยในวันนี้ นายเชาวนนท์ อินทรโกมารสูท อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้ชูนโยบายในการหาเสียงที่สำคัญไว้หลายประเด็น อาทิ แก้จน สร้างคน สร้างชาติ, การประกันรายได้เกษตรกร, เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาทต่อเดือน, ประกันค่าแรง 120,000 บาท / ปี, เบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาท / เดือน , บรรจุพยาบาล 12,000 ตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุข 1,200 บาทต่อเดือน, นโยบายเรียนฟรีถึง ปวส. เป็นต้น ซึ่งแต่ละนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่งัดออกมาโชว์ในครั้งนี้พบว่าได้รับการตอบรับจากผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือเป็นอย่างดี

            นายจักกฤช ไกรมาตย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ วิชาโทการสื่อสารมวลชน อุดมการณ์ทางการเมือง พูดจริง ทำจริง ไม่ขายฝัน จริงใจต่อประชาชนและไม่ทุจริต ทัศนคติทางการเมือง เราต้องหยุดรัฐประหาร หยุดความขัดแย้ง ไม่ต่อสู้การเมืองบนท้องถนน ต้องใช้รัฐสภาแก้ปัญหาทางการเมืองเท่านั้น