ทัพเรือภาคที่ 1 สถาปนาครบรอบ 27 ปีแห่งการก่อตั้ง จุดประทัด 1,999 ดอก เสด็จเตี่ยให้เลข 825 และ 90 เสี่ยงโชค

            วันนี้ (11 มี.ค.62) พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 27 โดยในช่วงเช้าได้นำคณะฯ เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาแหลมปู่เจ้า ถวายเครื่องสักการะบวงสรวงสังเวย พร้อมขอพรอันประเสริฐแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือ พร้อมด้วยการยิงปืน 19 นัด จุดประทัด 1,999 ดอกถวาย เมื่อเสียงประทัดจบลง ได้ปรากฏตัวเลขอันเป็นมงคงได้แก่ 825 และ 90 ให้ได้ไปเสี่ยงโชค จากนั้นได้นำร่วมร้องเพลง เดินหน้า และเพลงราชนาวี ซึ่งเสด็จเตี่ยได้ทรงประพันธ์ไว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ทหารกองประจำ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ก่อนที่จะเดินทางมาให้โอวาทกับกำลังพล ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร ตั้งแถวรับฟังโอวาทโดยพร้อมเพรียงกัน มีใจความตอนหนึ่งว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง นับเป็นปีที่ 27 ที่หน่วยได้ถือกำเนิดมาจากการที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ เมื่อมีภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและบริเวณชายฝั่งภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ชื่อว่ากองเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทัพเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552

             นอกจากนี้แล้ว กองทัพเรือยังได้มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่ 1 รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นจากภารกิจปกติ เช่น ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 หรือ ศรชล.เขต 1 ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 สำนักงานควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมงทัพเรือภาคที่ 1 และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง นับได้ว่าทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานทั่วไป ทั้งยามสงบและยามสงคราม สำหรับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จด้วยดี และผลงานต่างๆ ที่สำเร็จลงได้ ก็เนื่องจากเพื่อนข้าราชการ ทหาร และพนักงานราชการในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ได้ให้ความร่วมมือ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในกองทัพเรือ ได้รับทราบถึงความตั้งใจ ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจของพวกเราได้เป็นอย่างดี และขอให้เราได้ช่วยกันรักษาความดีนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

Advertisement