เมืองพัทยา เปิดฉากการแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้พัฒนาและทดสอบความสามารถของตนเอง

             (9 มี.ค.62) ที่บริเวณสระว่ายน้ำ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ปกครองนักเรียน และนักกีฬา 377 คน เข้าร่วมพีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

             สำหรับการจัดการแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 16 เมืองพัทยา โดยสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสระว่ายน้ำ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทั้งในเขตเมืองพัทยาและจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมการแข่งขันฯพัฒนากีฬาว่ายน้ำของเมืองพัทยาให้เป็นมาตรฐานสากลในการจัดการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อให้นักกีฬาได้มีสนามแข่งขันทดสอบความสามารถของตนเอง นอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยได้รับรองสถิติการแข่งขันให้กับนักกีฬาทุกคน เพื่อนำสถิติไปใช้ในการแข่งขันในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย โดยเมืองพัทยาได้รับความอนุเคราะห์คระกรรมการตัดสิน ผู้ชี้ขาด จากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และบุคคลากรจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตแห่งจังหวัดชลบุรี ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้ แบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับเยาวชนชายและหญิง อายุตั้งแต่ 6-15 ปี และรุ่นอายุทั่วไป มีนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 38 ทีม รวม 619 คน

Advertisement