10 มีนาคม ปิดถนน ตี 3 สายจอมเทียนสาย 2 เตรียมความพร้อมงาน AKSORN MINI MARATHON 2019 พร้อมเตรียมปิดถนน 1 ช่องจราจร เพื่อให้ประชาชนและนักวิ่งวิ่งได้อย่างปลอดภัย

           ( 8 มีนาคม 2562) ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AKSORN MINI MARATHON 2019 ที่ทางเมืองพัทยาร่วมกับโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์จัดขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 นี้ ณ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ถนนเทพประสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรน์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โดยในวันนี้ทางเมืองพัทยาได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานกันขึ้น ทั้งในเรื่องของสถานที่ในการจัดกิจกรรม การปิดถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว ให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก โดยจะทำการปิดถนนในเวลา 03.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ระยะทางที่ใช้ในการแข่งขัน เริ่มต้นที่ 3 กิโลเมตร เป็นรุ่นฟันรัน ใช้เส้นทางออกจากโรงเรียนอักษรเทคโนโลยี เทพประสิทธิ์ ไปยังตลาดรัตนกร และวนกลับ รุ่นที่ 2 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.40 น. ใช้เส้นทางถนนจอมเทียนสาย 2 และรุ่นที่ 3 ระยะทาง 10 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลาประมาณ 05.30 น. ทั้งนี้ใช้เส้นทางถนนสายจอมเทียนและถนนสายจอมเทียน สาย 2 เป็นหลัก โดยในการปิดเส้นทางการจราจรจะมีการปิดถนนเพียง 1 ช่องจราจรเพื่อให้นักวิ่งได้วิ่งอย่างสะดวก และเหลือ 1 ช่องจราจรเพื่อให้รถประชาชนได้สามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวก นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดงานยังได้พูดคุยเรื่องของความปลอดภัยในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เกิดความปลอดภัยแก่นักวิ่งมากที่สุดอีกด้วย

Advertisement