ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งรู้เท่าทันยาเสพติด

            วันนี้ (8 มี.ค.62) พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้นาวาเอก ธราพล นนทวาทิต รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ ทัพเรือภาคที่ 1 (ส่วนแยก) ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีอาจารย์ศุภภานี คลังเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ นำนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 126 คน
            นาวาโท พิศาล หาญภักดี ช่วยปฏิบัติราชการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการแผนงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้เท่าทันเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นแกนนำในการต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีคณะวิทยาการจากกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้
         นาวาเอก ธราพล นนทวาทิต กล่าวว่า ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องป้องกัน แก้ไข และปราบปรามให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย สาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่วัยรุ่นก็คือ ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ซึ่งเป็นความท้าทาย ดังนั้นวัยรุ่นจึงมีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสพลาดพลั้งติดยาเสพติดได้มากกกว่าในวัยอื่น ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะหน่วยงานทหารที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคง จึงร่วมมือกับทางโรงเรียน จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้รู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติดเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

Advertisement