ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 27 ปี

          เมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อนวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดชายหาด ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
           พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ครบรอบ 27 ปี ที่จะมาถึง ใน 11 มี.ค.62 นี้ ทางทัพเรือภาคที่ 1 ได้นำคณะ นายทหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมการกุศล ด้วยการร่วมพัฒนาทำความสะอาดชายหาด ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการ และประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
              สำหรับอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 หรือเกาะขามแห่งนี้ เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ห่างออกไปจากฝั่งประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ 45 นาที และอยู่ทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร ห่างจากท่าเรือแสมสาร 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ 15 นาที เกาะขาม มีรูปร่างคล้ายตัว H มีพื้นที่ประมาณ 61 ไร่ อยู่ภายใต้การดูแลของทัพเรือภาคที่ 1 ความสวยงามของท้องทะเล รวมถึงธรรมชาติบนเกาะทำให้นักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติทางทะเลต่างเดินทางแวะเวียนมาท่องเที่ยวเกาะขามอยู่เสมอๆ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Advertisement