กกต.จังหวัดชลบุรี นำทีม ซักซ้อมความเข้าใจผู้พิการในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562 หลังพบเปิดหน่วยบริการผู้พิการให้ใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวก ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา

           ( 7 มีนาคม 2562 ) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา หลังจากที่พบว่าทาง กกต.จังหวัดชลบุรี ได้เปิดหน่วยบริการแก่ผู้พิการที่ศึกษาและปฏิบัติภารกิจที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ให้ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ โดยมีนายบวร มูลสระคู ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมสังเกตการณ์
         นายบวร มูลสระคู ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ได้เปิดหน่วยเหลือตั้งเพิ่ม เพื่อบริการแก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราเพิ่มเติมอีก 1 จุด และที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา เพื่อบริการแก่ผู้พิการ ในการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ไกล ส่วนประชาชนทั่วไป เนื่องจากว่าในพื้นที่เขต 6 มีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 45,000 คน จำเป็นจะต้องเปิดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่ม จากโรงเรียนเมืองพัทยา 2 แห่งเดียว เป็นที่โรงเรียนบางละมุง อีก 1 แห่ง เพื่อระบายผู้มาใช้สิทธิไม่ให้เกิดการแออัดมากจนเกินไป ซึ่งในวันนี้ทาง กกต.จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความรู้แก่ผู้พิการ ในเรื่องของการใช้สิทธิ์ ก่อนลงคะแนนเลือกตั้งควรทำอย่างไร อะไรบ้างที่ไม่สามารถทำได้ขณะทำการเลือกตั้ง บทบาทหน้าที่ของเมืองไทยกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล้วงหน้า เข้าร่วมรับฟังข้อมูลในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดชลบุรีโดยพร้อมเพรียงกัน

Advertisement