กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลหนองปรือ จัดกิจกรรมวันสตรี พร้อมใจร่วมทำบุญเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562

 

         ( 6 มีนาคม 2562 ) ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองหนองปรือ นำคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี เข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2562 นอกจากนี้ในวันนี้ยังตรงกับวันสตรีสากล ทางกลุ่มพัฒนาสตรีจึงได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตั้งแต่ช่วงเช้า โดยบรรดาสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ในส่วนของอาหารแห้งที่ได้รับจากการตักบาตรในวันนี้ ทางกลุ่มพัฒนาสตรีจะได้นำไปช่วงเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต่อไป หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองหนองปรือได้นำสมาชิก ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดสุทธาวาส เจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พรตามลำดับ
          สำหรับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล (International Women’s Day) หรือวันสตรีแรงงานสากล (International Working Women’s Day) ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของผู้หญิงในระดับโลก วันสตรีสากลเกิดขึ้นจากกลุ่มกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าของนิวยอร์ก ที่ได้พากันประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิและขอขึ้นค่าตอบแทนจากนายจ้างของพวกเธอ แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะมีคนลอบวางเพลิงโรงงานที่กลุ่มกรรมกรหญิงนั่งชุมนุมกันอยู่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 119 คน จากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งในวันที่เกิดเหตุคือ วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1857

Advertisement