กกต.จังหวัดชลบุรี ซักซ้อมการลงคะแนน การใช้สิทธิ์แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเลือกตั้งที่ 6 ก่อนเปิดให้เป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในวันที่ 17 มีนาคมนี้ พบผู้สูงอายุร่วมซักซ้อมก่อนการเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก

            ( 6 มีนาคม2562 ) ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมชุมชนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง คณะกรรมการการ กต.ตร. จังหวัดชลบุรี นำทีมงานเจ้าหน้าที่ กก.ต.จ.ชลบุรี ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่องของการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ซึ่งทาง กกต.จังหวัดชลบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่มาแนะนำวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแก่ผู้สูงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบรายชื่อ แสดงบัตรประชาชน รับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหา กาให้ชัด พับและหย่อนบัตรด้วยตนเอง บัตรใบเดียวกาได้หมายเลขเดียว นอกจากนี้ในส่วนของคูหาเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมชุมชนผู้สูงอายุบางละมุง มีในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งเพิ่ม ได้แก่ แว่นขยายประจำคูหา กับไฟส่องสว่างเพิ่ม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเห็นบัตรเลือกตั้งชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากร่วมทดลองการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในการจำลองสถานการณ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ สำหรับจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้พบว่ามี จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 31 คน และเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 91 คน

Advertisement