เมืองพัทยา ทาสีตีเส้นขาวแดง บริเวณสี่แยกสื่อสาร หวังแสดงเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจน อันเป็นการเน้นย้ำประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

              ( 5 มีนาคม 2562 ) ที่บริเวณสี่แยกสื่อสาร บนถนนพัทยาสาย 3 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดังกล่าว พบสำนักการช่างเมืองพัทยา ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือ ดำเนินการทาสีตีเส้นสัญลักษณ์จราจรในจุดนี้ หลังจากที่เครื่องหมายเดิมบางส่วนพบว่าชำรุด และมีสภาพเสื่อมโทรมจนผู้สัญจรเห็นได้ไม่ชัดเจน โดยบริเวณสี่แยกสื่อสาร บนถนนพัทยาสาย 3 นับว่าเป็นจุดที่มีประชาชนใช้สัญจรผ่านเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เครื่องหมายจราจรที่ถูกติดตั้งในบริเวณนี้จึงควรที่จะมีสัญลักษณ์ติดตั้งไว้ให้ประชาชน หรือผู้สัญจรผ่านเห็นได้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดกรณีการฝ่าฝืนวินัยจราจร จนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง หรือส่งผลให้จราจรเกิดภาวะติดขัด ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะต่างๆ เดือดร้อน
             ด้วยเหตุนี้เมืองพัทยา จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการทาสีตีเส้น สัญลักษณ์ขาวแดง หรือเครื่องหมายห้ามจอดบริเวณสี่แยกแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนเห็นเครื่องหมายบังคับได้ชัดเจน เนื่องจากเครื่องหมายเดิมที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการทำไว้ พบว่าสัญลักษณ์บางส่วนมีการชำรุดหลุดร่อน และสีสันก็เสื่อมโทรมเห็นได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินการทาสีตีเส้นใหม่ เพื่อให้เครื่องหมายเห็นได้ชัดแม้ว่าจะอยู่ในระยะไกล หรืออยู่ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้ผู้สัญจรผ่านมองเห็นได้ชัดเจน อันเป็นการเน้นย้ำประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Advertisement