เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จับมือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางละมุง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว พร้อมทำหมันให้กับสุนัขและแมว เพื่อร่วมลดปริมาณสุนัขและแมวในพื้นที่

 

          ( 4 มีนาคม 2562 ) ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางละมุง นำทีมสัตว์แพทย์ ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ และสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงหน้าร้อนนี้ เนื่องจากว่าในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้ว ดังนั้นสุนัขและแมวทุกตัวที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการต้องได้รับการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
นอกจากนี้พบว่านอกจากมีบริการรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว ยังมีบริการทำหมันในสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธ์ุของสุนัขและแมวอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขและแมวจรจัด ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่เทศบาลไปจับตัวมาเพื่อเข้าร่วมรับบริการทำหมันในสุนัขและแมว รวมถึงฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัด ให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหน้าร้อนที่จะมาถึงนี้อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในวันนี้พบว่าประชาชนต่างนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้เข้าร่วมรับบริการฉีดวัคซีน และเข้ารับบริการทำหมันในสุนัขและแมวกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

 

Advertisement