ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ลงพื้นที่เทพประสิทธิ์ เดินหน้ากิจกรรมเชิงรุก ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชนในพื้นที่

             (4 มีนาคม 2562) ที่การเคหะเทพประสิทธิ์ ตึก B นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนเทพประสิทธิ์ เปิดกิจกรรมเชิงรุก ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดยในวันนี้ลงพื้นที่ชุมชนการเคหะเทพประสิทธิ์ เพื่อลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่เพื่อลงไปตรวจสอบ และดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า พร้อมกันนี้ยังเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในทุกด้านอีกด้วย

            สำหรับบริการที่ให้ประชาชนในวันนี้มีมากมาย อาทิ การแจกทรายอะแบท, การแจกถุงยางอนามัย, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ, จ่ายยาฆ่าพยาธิ, คลินิกอดบุหรี่ , เป็นต้น โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนเทพประสิทธิ์ให้ความสนใจเข้าร่วมปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพกันอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งกิจกรรมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคมนี้ ที่ชุมชนตลาดร่มโพธิ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของเมืองพัทยาต่อไป

Advertisement