รอง ผบ.ทร. เปิดสวนสนาม ทสปช.ทางบก 11 จังหวัดร่วมพิธี

             วันนี้ (4 มี.ค.62) ที่สะพานเอนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น และพิธีสวนสนามทางบกของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 จาก 11 จังหวัดเข้าร่วมพิธี โดยมีพลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือโทเดชดล ภูสาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธี ซึ่งก่อนพิธีสวนสนาม และการมอบประกาศนียบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และพิธีสวนสนามทางบก มีการแสดงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจากเรือประมงถูกไฟไหม้ ด้วยเรือยาง และเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ เพื่อนำส่งรพ.คลองใหญ่ โดยมีนักเรียน เยาวชนประชาชน เข้าร่วมชมการแสดงสาธิตดังกล่าว
            จบการสาธิตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นการมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น แก่ผู้ได้รับ พร้อมตรวจพลสวนสนามและการสวนสนามทางบกของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมการสวนสนาม ประกอบด้วยจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน
           การสวนสนามทางบกของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงวีรกรรมอันเสียสละของบรรพชนและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในอดีต ในการเสียสละชีพปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการรวมพลังสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ พร้อมที่จะเสียสละให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันประเทศชาติ ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้สังคมสืบต่อไป

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement