มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เตรียมจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งเป้าเก็บศพไร้ญาติถึง 1,500 ศพ

            (4 มี.ค.62) ที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ รองประธานมูลนิธิสว่างบูรณ์ธรรมสถาน พร้อมด้วยนายวิเชียร พงศ์ถาวรภิญโญ รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน และนายสมบูรณ์ แซโค้ว คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฝ่ายดูแลสุสาน ร่วมแถลงข่าวงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2562 รวม 64 วัน โดยมีแขกผู้มเกียรติ เข้าร่วม อาทิ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
         สำหรับการจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 6 ณ สุสานเก่าและใหม่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2562 รวม 64 วัน เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา ร่วมกับ มูลนิธิ สมาคม ในเครือสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ การกุศลแห่งประเทศไทย และสาธุชนผู้ใจบุญ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง โดยจะมีมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกำหนดการ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ช่วงเช้าจะมีขบวนแห่จากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ไปยังตลาดใหม่นาเกลือ และลานโพธิ์นาเกลือ และในช่วงบ่ายจะมีขบวนแห่จากท่าเรือแหลมบาลีฮาย มายังถนนพัทยาสาย 2 อีกทั้งในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ในช่วงเช้า จะมีขบวนแห่ที่ตลาดชากแง้ว และในช่วงบ่าย จะมีขบวนแห่จากตลาดโรงโป๊ะ กลับมายังมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา โดยขบวนแห่นั้นจะมีความยาว ประมาณ 2 กิโลเมตร ทั้งนี้ในปีนี้ตั้งเป้าเก็บศพไร้ญาติ 1,500 ศพ โดยงานดังกล่าวมีมูลนิธิในเครือเข้าร่วมกว่า 65 มูลนิธิและนอกเครืออีกเป็นจำนวนมาก

Advertisement