กลับไทย…ผบ.ทรภ.1 ประสานทัพเรือกัมพูชาส่งเรือประมง 2 ลำ กลับไทยเรียบร้อยผลจากความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

             จากกรณี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) จากกรมประมงว่า ตรวจพบเรือประมงไทย มีทิศทางเดินเรือออกนอกเขตทะเลน่านน้ำไทยไปทางเขตแดนทางทะเลประเทศกัมพูชา จำนวน 2 ลำ คือ เรือไทยประเสริฐ 12 และเรือโชคบุญมี 9 ลักษณะของทิศทางเรือแล่นตามกันและสัญญาณ vms ขาดหาย จึงได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ประสานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขอรับการสนับสนุนเรือในหมวดเรือลาดตะเวนชายแดน/1 (มชด./1) ที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยนาวาเอกปริญญา เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตะเวนชายแดน/1 สั่งการให้เรือตรวจการณ์ 263 เข้าทำการค้นหาและตรวจสอบเรือประมงทั้ง 2 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบเรือประมงดังกล่าว จึงได้ติดต่อผ่านทางเครือข่ายวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 ก็ไม่มีเรือประมงลำไหนพบเห็นเรือทั้ง 2 ลำ เช่นเดียวกัน
            ด้วยความห่วงใยของกองทัพเรือ เกรงว่าเรือทั้งสองลำจะได้รับอันตราย กองทัพเรือ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่ 1 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประสานกองทัพเรือกัมพูชา ในการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง เนื่องจากกองทัพเรือของทั้งสองประเทศมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มี.ค.62 ที่ผ่านมานั้น
            ล่าสุด เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันนี้ (4 มี.ค.62)ได้รับการเปิดเผยจาก พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ว่า หลังเกิดเหตุแล้ว ได้ประสานไปยังกองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชา ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และทราบว่า เรือประมงไทยทั้ง 2 ลำ อยู่ในเขตต่อเนื่องน่านน้ำไทย-กัมพูชา และถูกตำรวจน้ำกัมพูชาควบคุมไปที่เกาะรง ประเทศกัมพูชา ซึ่งผลจากการประสานงานไปยัง กองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชา ได้ประสานงานกับตำรวจน้ำกัมพูชา ปล่อยเรือประมงไทยทั้ง 2 ลำ จากพื้นที่เกาะรง กลับประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยลูกเรือทั้ง 14 คน ปลอดภัย และจะเดินทางถึง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเช้าของวันที่ 5 มี.ค.62 ยังความดีใจให้กับพี่น้องชาวประมงไทยเป็นอย่างยิ่งดั่งคำที่ว่า กองทัพเรือจะต้องเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ

ส่วนผลสำเร็จของการประสานงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีต่อกันของการประชุมร่วมในการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทะเล ตลอดจนการเดินทางเข้าเยือนเมืองท่าของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ โดยทัพเรือภาคที่ 1 และกองทัพเรือกัมพูชา ระหว่างกันที่ฉับไวเชื่อมั่นและแม่นยำ อันนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางทะเลของทั้ง 2 ประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างมั่นคงตลอดไป

Advertisement