เรือประมงไทยหลุดน่านน้ำไทยขาดการติดต่อหวั่นเป็นอันตราย ทัพเรือไทยเร่งประสานให้การช่วยเหลือ

            เมื่อวันที่ 2 มี.ค.62 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) จากกรมประมงว่าตรวจพบเรือประมงไทย มีทิศทางเดินเรือออกนอกเขตทะเลน่านน้ำไทยไปทางเขตแดนทางทะเลประเทศกัมพูชา จำนวน 2 ลำ คือ เรือไทยประเสริฐ 12 (อวนลากแผ่นตะเฆ่) ขนาด 61.06 ตันกรอส บริเวณ แลต 10 องศา 49 ลิปดาเหนือ ลอง 102 องศา 24 ลิปดาตะวันออก สัญญาณ vms ขาดหายเมื่อเวลา 14.48 น. และเรือโชคบุญมี 9 (เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่) ขนาด 96.12 ตันกรอส
บริเวณ 10 องศา 50 ลิปดาเหนือ ลอง 102 องศา 26 ลิปดาตะวันออก ลักษณะของทิศทางเรือแล่นตามกัน สัญญาณ vms ขาดหายเช่นเดียวกัน

โดยเรือทั้ง 2 ลำ แจ้งออกจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสมุทรปราการ มีนางอัญชลี สินศักดิ์จรูงเดช เป็นเจ้าของเรือทั้ง 2 ลำ ต่อมาได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ประสานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขอรับการสนับสนุนเรือในหมวดเรือลาดตะเวนชายแดน/1 (มชด./1) ที่ฐาน
ส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ต.คลอง
ใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยนาวาเอกปริญญา เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตะเวนชายแดน/1 (ผบ.มชด./1) สั่งการให้เรือตรวจการณ์ 263 (ต.263) เข้าทำการค้นหาและตรวจสอบเรือประมงทั้ง 2 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบเรือประมงดังกล่าว จึงได้ติดต่อผ่านทางเครือข่ายวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 สอบถามเรือประมงในพื้นที่ใกล้เคียงทราบว่า ไม่มีเรือประมงลำไหนพบเห็นเรือทั้ง 2 ลำ ประกอบกับเรือทั้ง 2 ลำ สัญญาณระบบ vms ถูกตัดขาดอีกด้วย
           ด้วยความห่วงใยของกองทัพเรือ เกรงว่าเรือทั้งสองลำจะได้รับอันตราย กองทัพเรือ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่ 1 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประสานกองทัพเรือกัมพูชา ในการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากกองทัพเรือของทั้งสองประเทศมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน คาดว่าคงจะทราบความคืบหน้าในเร็วๆ นี้ “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

Advertisement