เมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันไหลนาเกลือ และประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ประจำปี 2562

             (1 มี.ค.62) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการจัดงานวันไหลนาเกลือ และประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสารสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดประชุมในวันนี้เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดงานประเพณีวันไหลนาเกลือ และงานประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยงานประเพณีวันไหลนาเกลือ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ส่วนงานประเพณีวันไหลเมืองพัทยา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) และถนนสายชายหาดพัทยา
           ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานจะจัดที่บริเวณชายหาดพัทยา จะเน้นเชิงศิลปะ และวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยา และได้กำหนดให้มีการปิดการจราจรบริเวณถนนสายชายหาดพัทยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. พร้อมทั้งห้ามจำหน่ายสินค้าหาบเร่แผงลอยทุกชนิด ตลอดแนวชายหาดอีกด้วย

Advertisement