สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีปลื้ม…หลังลงพื้นที่ทำกิจกรรรมส่งเสริมการขายภาคเหนือ พบกระแสยอดจองเพิ่มขึ้น สถานประกอบการ สถานศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจ ด้านสมาชิกเรียกร้องลงพื้นที่ภาคอื่นๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

 

              ( 27 กุมภาพันธ์ 2562 ) วันนี้ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวฐิติภัสร์ ศิริณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี เป็นประธานในการประชุมสมาคมสมาคมแหล่งทอ่งเที่ยว ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ ผู้แทนนายกเมืองพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชลบุรี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ. นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้แทนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
            นางสาวฐิติภัสร์ ศิริณัฐศรีกุล นายกสมาคมแห่งท่องเที่ยวชลบุรี ชี้แจงถึงผลการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ ที่ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ให้งบประมาณสมาคมแหล่งท่องเที่ยวมาหนึ่งก้อน เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ โดยได้เลือกพื้นที่ทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีสัดส่วนด้านการตลาดมากนักในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงเป็นพื้นที่ที่ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยว ลงพื้นที่ในการทำการตลาดภาคแรก ทั้งนี้ลักษณะในการทำการตลาด เรียกว่าเป็นการลงพื้นที่เข้าถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมถึงสถานประกอบการ สถานบริการต่างๆ โดยตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งก็จะนำเสนอความพิเศษ ความน่าสนใจ และราคาที่พิเศษหากเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เป็นต้น ซึ่งก็พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากโรงเรียน สถานประกอบการ สถานบริการ ซึ่งจากการที่ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอขาย ก็พบว่ากระแสการตอบรับดีมาก หลายๆ แห่งไม่ทราบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพรานอกจากจะเดินทางมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังได้เที่ยวทะเลอีกด้วย และจากการวัดผลก็พบว่าหลังจากที่ 2 สัปดาห์ทางครบที่ออกโรดโชว์ภาคเหนือกลับมา ก็พบว่ามียอดจองท่องเที่ยวตามแหล่งทอ่งเที่ยวต่างๆตามมาเช่นเดี่ยวกัน ซึ่งก็เป็นนิมิตรหมายที่ดี สำหรับการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม สำหรับยอดจองที่เพิ่มขึ้นนั้น ถือว่าการลงพื้นที่ทำโรดโชว์ครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นการสนับสนุนจาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ในอนาคตได้เตรียมจัดแผนการทำโรดโชว์ลงพื้นที่ภาคอื่นๆ ต่อไป
Advertisement