คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมโยน EM BALL นับพันลูก ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน ถนน ทางเดิน ลำคลอง ห้วยสาธารณะ ให้กลับคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ

 

           ( 27 กุมภาพันธ์ 2562) ที่คลองตาเชี่ยว ตำบลหนองปลาไหล ภายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยเหล่าบรรดาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ข้าราชการ พนักงานจ้าง นักโทษชั้นดีจากจากเรือนจำพิเศษพัทยา ร่วมกิจกรรมคืนความสวยงามตามธรรมชาติให้กับแม่น้ำลำคลอง ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยกองสาธารณสุข ได้จัดการอบรมการทำ EM BALL ให้กับเยาวชนในพื้นที่ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหล ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ขึ้น โดยจากการดำเนินกิจกรรมพบว่าเยาวชนได้ทำการปั้นลูก EM BALL ได้กว่า 1,000 ลูก และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ร่วมถึงเฝ้าระวัง ดูแลรักษาลำคลอง ให้สะอาดสวยงาม ทางกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ด้วยการรวมพลโยน EM BALL ลงในคลองตาเชี่ยว ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล เนื่องจากว่าน้ำในคลองดังกล่าวจะไหลผ่านนาบัว นาข้าว และ แหล่งเพราะพันธ์ทางการเกษตร ซึ่งหากน้ำในคลองตาเชี่ยวไม่สะอาดก็จะส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านได้

โดยในวันนี้พบว่าเหล่าบรรดาคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมโยน EM Ball กันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในส่วนของเหล่าบรรดานักโทษชั้นดี ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมจากเรือนจำพิเศษพัทยา ก็ได้ร่วมกันทำความสะอาดสภาพแวดล้อมโดยรอบคลอง เพื่อให้คลองตาเชี่ยวมีความสวยงามสะอาดตา ทั้งคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมอีกด้วย

Advertisement