พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยสภาสงฆ์หวัดชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในสวดพระอภิธรรม พระครูโสภณประภาธร (สะอ้อน ปภาธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย คืนที่ 7

            ( 26 กุมภาพันธ์ 2562 ) ที่วัดหนองเกตุน้อย พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วยพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13, พระปัญญารัตนภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, พระครูพิพิจกิจจารักษ์ ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่อีกหลายท่าน เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคืนที่ 7 พระครูโสภณประภาธร (สะอ้อนปภาธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย ที่มรณภาพด้วยโรคประจำตัว ทั้งนี้ ทางลูกศิษย์และคณะกรรมการวัด ได้กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2562 นี้
              หลังได้เวลา พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ได้เป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ จุดเทียนส่องธรรม ต่อด้วยพระพรมหกวี เจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานในการแสดงองค์ปฐมธรรมเทศนาแก่ศิษย์ญานุศิษย์และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพในค่ำคืนที่ 7 นี้ จากนั้นพระเถรานุเถระก็ได้สวนเจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับ โดยในวันนี้พบว่าพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพในคืนที่ 7 นี้

Advertisement