ประชาชน ร่วมฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน เดินหน้าเปิดการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป หลักสูตร อาหารไทย และความงาม หวังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ

             ( 26 ก.พ. 62) วันนี้ ที่สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 งบประมาณดำเนินการ 600,000 บาท โดยจัดฝึกอบรม 10 หลักสูตร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาส และทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเองและครอบครัว และชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับในวันนี้เป็นการเปิดการอบรมกิจกรรมฝึกอบรมครั้งที่ 1 คือการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2562 นำโดยคุณจิตรณิญาณ์ ฐิติปปัญญรัตน์ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการและคณะจากโรงพยาบาลพนัสนิคม , หลักสูตร อาหารไทย จำนวน 4 ราย ได้แก่ หอยทอด ออส่วน ทอดมันกุ้ง และทอดมันปลา ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิทยากรคือ อาจาร์ยเกษมสุข เขียวทอง อาจาร์ยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารจากวิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาพัทยา , หลักสูตร ความงาม ประเภทครีมพอกผิวและขัดผิว ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 22562 โดยวิทยากรคือ คุณธรรนกร เนยสูงเนิน อาจาร์ยประจำร้านเสริมสวยจุฑามาส โดยในวันนี้พบว่ามีในส่วนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Advertisement