บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสัญจร เรื่อง ”พลังงานไฟฟ้า สู่การเป็น สมาร์ท ซิตี้”

               ที่ ห้องประชุม ริมบึง 2 สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ทางบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสัญจร เรื่อง ”พลังงานไฟฟ้า สู่การเป็น สมาร์ท ซิตี้” โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ โดยมีนายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศกรรมและบริการการไฟฟ้าส่สนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสัญจร พร้อมด้วย นายดนัย คาลัสชี ผู้แทนจาก IEEE PES -Thailand และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจากพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายดนัย คาลัสชี ผู้แทนจาก IEEE PES -Thailand กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมสัมมนาสัญจร ในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านไม่ฟ้าและพลังงานเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยแล้ว อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานในประเทศไทย ซึ่งงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือข่อง IEEE Power & Energy Society (PES)-Thailand Chapter และ สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ร่วมกับ IEEE PES (Headquarter) ที่ได้นำงานระดับโลกมาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งเรก หลังจากที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภายในงานมีเนื้อหารอบด้านเกี่ยวกับด้านพลังงาน ครอบคลุม
และรวบรวมเรื่อง Power Generation (PG หรือระบบผลิตพลังงาน) Transmission and Distribution (T&Dหรือระบบส่ง และจำหน่ายพลังงาน) และ Renewable Energy (RE หรือพลังงานทดแทนและอตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง) เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจากบริษัทและองค์กรชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านงานวิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังานของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม

Advertisement