1 มีนาคมนี้ ปัญหาขยะเมืองพัทยามีทางออก รองนายกเมืองพัทยาคนใหม่เผยได้ผู้รับจ้างรายใหม่ชั่วคราวสัญญา 5 เดือน 92 ล้าน (มีคลิป)

1 มีนาคมนี้ ปัญหาขยะเมืองพัทยามีทางออก รองนายกเมืองพัทยาคนใหม่เผยได้ผู้รับจ้างรายใหม่ชั่วคราวสัญญา 5 เดือน 92 ล้าน ช่วงรอ TOR ว่าจ้างผู้รับสัมปทานจัดเก็บระยะยาว 5 ปี ระบุงานนี้ได้รถเก็บขนใหม่เพิ่มกว่า 40 คันมั่นใจลดปัญหาขยะตกค้าง

                ​นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวชี้แจงในที่ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่มีการซักถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาขยะตกค้าง การจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน เนื่องรถมีสภาพเก่าชำรุดอย่างหนัก ทำให้เศษสิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสียไหลเจิ่งนองบนพื้นผิวจราจร สร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยามาตลอด ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าปัญหาขยะถือเป็นปัญหาสำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งมีการร้องเรียนเป็นจำนวนมากในหลายด้าน ซึ่งปัญหาสำคัญเป็นเพราะเมืองพัทยาหมดสัญญาว่าจ้างกับผู้รับสัมปทานรายเดิมที่ดำเนินการมาหลายปี แต่ปรากฏว่าขั้นตอนการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่มีปัญหาจึงมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับสัมปทานรายเดิมเป็นการชั่วคราวในหลายช่วงเวลา เพื่อรอการจัดทำ TOR และการสรรหาผู้รับสัมปทานรายใหม่ ปัญหานี้จึงทำให้เมืองพัทยาต้องประสบกับปัญหาข้างต้น เนื่องจากรถเก็บขนที่ทางผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นการชั่วคราวช่วงรอเวลานั้น เป็นรถเก็บขนเก่าที่ใช้งานมานานกว่า 10 ปี จึงมีสภาพชำรุดอย่างหนัก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียไหลเจิ่งนองบนถนนขณะจัดเก็บ อีกทั้งมีปัญหาขยะตกค้างในหลายพื้นที่ ซึ่งเมืองพัทยาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ทำการเปรียบเทียบปรับมาตลอดรวมเป็นเงินกว่า 7 แสนบาท ขณะที่ปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนก็จะนำรถของเมืองพัทยาออกไปบรรเทาความเดือดร้อน และเก็บล้างเพื่อลดปัญหา

             ล่าสุดเมืองพัทยาได้ตกลงว่าจ้างผู้รับเหมารายใหม่ที่ชนะการประกวดราคาเข้ามาดำเนินการแล้ว ในงบประมาณจำนวน 92 ล้านบาท โดยจะเป็นการดำเนินการระยะสั้นช่วงเวลา 5 เดือน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยผู้รับเหมารายนี้ถือว่ามีความพร้อมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาขยะในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงตามกรอบการว่าจ้างด้วยการนำรถเก็บขนใหม่จำนวน 37 คัน เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะในพื้นที่ โดยจะเน้นลดปัญหาขยะตกค้าง และความสะอาดหลังการจัดเก็บ ขณะที่ในช่วงของการว่าจ้างชั่วคราวนี้เมืองพัทยาก็จะเร่งดำเนินการจัดทำ TOR พร้อมว่าจ้างตามขั้นตอน เพื่อคัดสรรหาผู้รับสัมปทานรายใหม่เพื่อเข้ามาจัดเก็บในระยะยาวเป็นเวลา 5 ปี โดยจะมีการขนถ่ายขยะไปทิ้งที่ อบจ.ระยอง ซึ่งจะทันช่วงเวลาของการหมดสัญญาว่าจ้างชั่วคราวพอดี ทั้งนี้คาดว่าหลังวันที่ 1 มีนาคมนี้ปัญหาขยะในพื้นที่เมืองพัทยาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอน

Advertisement