เมืองพัทยา ร่วมเรือนจำพิเศษพัทยา เดินหน้าลอกล้างท่อระบายน้ำ และดูดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ภายในท่อระบายน้ำ ซอยศาลเจ้าพ่อเสือ นาเกลือ หวังป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง (มีคลิป)

           (21 ก.พ.62) ที่ บริเวณซอยศาลเจ้าพ่อเสือ นาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา ทำการลอกล้างท่อระบายน้ำ เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ที่เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ซึ่งจาการลอกท่อในครั้งนี้พบทรายจำนวนมากตกค้างภายในท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศาลเจ้าพ่อเสือ นาเกลือ ทำให้เวลาฝนตกน้ำไม่สามารถระบายได้อย่างสะดวก
             สำหรับการดำเนินการลอกล้างท่อระบายน้ำนั้น เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการทั่วเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับพายุฤดูร้อนรอบต่อไป เนื่องจากบางแห่งที่ยังประสบปัญหาไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆ เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสาม และถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย โดยการดำเนินการลอกล้างท่อระบายน้ำในเขตเมืองพัทยาได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2562

 

Advertisement