ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขต 6 เตรียมเพิ่มสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเขต 6 อีก 1 แห่ง หลังพบมีผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และขอใช้สิทธิ์ในเขต 6 จำนวน 45,641 คน เกรงเกิดความล่าช้าเกิดขึ้น

              (21 กุมภาพันธ์ 2562 ) นายบวร มูลสระคู ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขต 6 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงยอดจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในพื้นที่เขต 6 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 45,641 คน โดยใช้สถานที่ในการเลือกตั้ง ที่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา 2 ซึ่งหลังจากที่ทางคณะกรรมการหน่วยรับทราบจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ก็พบว่ามีจำนวนสูงเกินกว่าที่ทางคณะกรรมการ กกต.จ.ชลบุรีได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งการใช้พื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 เพียงที่เดียวอาจจะไม่เพียงพอในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันดังกล่าวได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขต 6 จึงได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี ในการขอเสนอเพิ่มสถานที่ในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เขต 6 เป็นสนามโรงเรียนบางละมุง ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง และสะดวกต่อการอำนวยการความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ เนื่องจากว่าสถานที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 และโรงเรียนบางละมุงอยู่ในละแวกเดียวกัน การที่เพิ่มสถานที่ในการลงคะแนนเพิ่มขึ้นก็เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขอใช้สิทธิเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ง่ายขึ้น ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการให้คำแนะนำ สถานที่จอดรถ รวมถึงการดูแลความปลอดภัย
              ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ได้ทำการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของอำเภอบางละมุง ที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ อส.มาอำนวยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางละมุง มาดูแลเรื่องของความปลอดภัยและการจราจร ทำการประสานถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประจำเขตเลือกตั้ง ที่ในวันเลือกตั้งล่วงหน้าต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ถึง 300-400 คน ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอแค่ไหน ก็คงต้องขอความร่วมมือจากผู้ไปใช้สิทธิ์ ในการทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ทั้งนี้ในวันดังกล่าวผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล้วงหน้าต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย ถึงหมดอายุก็ยังสามารถใช้ได้
             นายบวร มูลสระคู ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต 6 ยังเปิดเผยถึงการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครในพื้นที่เขต 6 พบว่ามีผู้สมัคร 29 ราย และจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติไป 2 ราย ทำให้ปัจจุบันพื้นที่เขต 6 มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ 27 คน สำหรับพื้นที่เขต 6 กินพื้นที่ตำบลบึง ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี , ตำบลบึงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ต.ทุ่งศุขลา , ต.บางละมุง ในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง , ตำบลตะเคียนเตี้ย , ตำบลหนองปลาไหล และตำบลนาเกลือทั้งหมด โดยประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง และเทศบาลเมืองหนองปรือ
Advertisement