เมืองพัทยา นำ 55 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตลอดปี 62 เพื่อสอดรับนโยบายแผนยุทธศาสตร์กลุ่มภาคตะวันออก

               (15 ก.พ.62) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนสมาคมและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียง
               สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นการพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ตลอดปี 2562 ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองพัทยา กิจกรรมที่จัดโดยจังหวัดชลบุรี กิจกรรมที่จัดโดย ททท.สำนักงานพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยาถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเมืองพัทยา ซึ่งมีด้วยกันถึง 55 กิจกรรม ที่จะจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละเดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี