ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ มอบกรวยยางให้กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

           ( 16 ก.พ. 62) วันนี้ ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ได้ให้การต้อนรับตัวแทนคณะผู้บริหารจากคลังก๊าซ ปตท. นำโดยนายโกศล ภูวนัยวีรพงษ์ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันศรีราชา และนางธิภาพรรณ กาญจนบันเทิง ผู้จัดการส่วนบริการงานคลังภาคตะวันออก ที่ในวันนี้เดินทางมามอบกรวยยางให้กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
             นายโกศล ภูวนัยวีรพงษ์ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน เผยว่า ในส่วนของคลังน้ำมันศรีราชา ถือว่าเป็นส่วนที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในการร่วมกันดูแลชุมชน หรือกิจกรรม CSR หรือมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในแต่ละปีพบว่าทางบริษัท ปตท.ก็จะดำเนินการมอบกรวยยาง เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งมาในวันนี้ทางคลังได้เลือกมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เพื่อมอบกรวยยาง เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคลังก๊าซก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในปีต่อไปอีกด้วย

Advertisement